Ohar legala

Segurtasuna eta Pribaketaren babesa.

Informazio eta Merkataritza Elektronikoaren Elkartearen Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 legeko 10. artikulua betetzeko, enpresaren identifikazio-datuak ondoren azaltzen dira.

Elkartearen izena:
ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEA.
IFZ/IFK: G-48225809
22. Posta Kutxa - Galdakao - Euskal Herria | Tel. 944 570 825

2.- Izaera pertsonaleko datuen babesa:

Datu guztiak tratatuko dira urriaren 29ko Lege Organikoaren arabera (Izaera Pertsonaleko Datuen Tratamendu Baimendua Arautzen Duen Lege Organikoa) eta datuen konfidentzialtasuna bermatuko da.

ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAk zuk ematen dizkiguzun datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatuko ditu. Ematen dizkiguzun datuak fitxategi batean sartuko ditugu eskabideen tramitazioa errazteko helburu bakarrarekin. Gainera, ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAk bermatzen du Elkartearekin zerikusirik ez duten gainerako enpresei ez zaizkiela lagako.

Gainera zuk erabili ahal izango dituzu aipatu fitxategian dauden datuetara sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea, urriaren 29ko 5/1992 Lege Organikoan eta Espainiako honi buruzko gainerako arautegian aipatzen diren terminoetan idatziz horren berri emanda Elkarte honi, hurrengo helbidean:

ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEA.
IFZ/IFK: G-48225809
22. Posta Kutxa - Galdakao - Euskal Herria | Tel. 944 570 825

Edota hurrengo posta elektroniko helbidearen bitartez: info@andramaridantzataldea.com

3.- Jabetza intelektuala

Iturri kodea, diseinu grafikoak, irudiak, argazkiak, soinuak, animazioak, software, testuak eta halaber web leku honetan biltzen diren informazioa eta edukiak jabetza intelektualaren eta industrialaren eta industrairen eskubideei buruzko Espainiako legeriak babestuta daude ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAren alde eta debekatuta dago webgunearen birprodukzio edota argitalpen osoa eso partziala egitea, eta baita bere tratamendu informatikoa, bere banaketa, bere hazkundea, eta halaber bere aldaketa eraldaketa edo deskonpilazioa eta orobat, bere titularrari legez aitorturiko gainerako eskubideak ere aldez aurretik eta idatziz horretarako baimena ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAri eman barik.
Erabiltzaileak webgune horretan agertzen den materiala bakar-bakarrik erabil dezake berak pertsonalki eta pribatuan eta debekaturik dago merkataritza helburuekin erabiltzea edo legez kanpoko jardueretan erabiltzea. Jabetza intelektualetik eratorritako eskubide guztiak ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAk erreserbatuta daude.
ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAk ahalegin guztiak egingo ditu aurreko baldintza horiek bete daitezen eta baita bere web-orrietan aurkezturiko edukiak behar bezala erabiltzeko eta hori horrela izan dadin, erabiltzaileak eskubide horiek hautsi edo ez betetzeko kasuan dagozkion ekintza zibil eta penal guztiak burutuko ditu.

4.- Beste zenbait gauza

A.- ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAk ez ditu erabiltzen ordenagailuan metaturik gelditzen diren cookieak. Cookieak, gure ordenagailuak zurera bidaltzen dituen artxibo txikiak dira baina zeure izenari buruz edo zure izaera pertsonaleko beste edozein daturi buruz informaziorik ematen ez digutenak. Erabiltzailea ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAren web-orrietan nabigatzen dabilenean, zerbitzariak, zeinetan kokatuta dagoen, automatikoki ezagutzen ditu zure ordenagailuaren IP helbidea, bisita egiten hasten den eguna eta ordua, bisitatzea uzten duen unea eta halaber kontsultatu dituen sekzio ezberdinei buruzko informazioa ere.
Zerbitzariak datu horiek derrigorrez ezagutu behar ditu, komunikatu eta egindako eskabidea bidaltzeko eta nabigatzailearen bidez pantailan ikusi ahal izateko.

B.- ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAk aldatu ahal izango du, aldez aurretik abisurik eman barik, bere webgunean dagoen informazioa, eta halaber bere konfigurazioa eta aurkezpena ere.

C.- ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAk baliabide honen bidez PUBLIZITATE IRUZURGILERIK EZ EGITEKO konpromisua hartzen du. Beraz, ondorio horietarako ez dira hartuko publizitate iruzurgiletzat, sekzio horietan dauden informazioari buruzko mantenimendu edota egunerapen ez oso edo akastunaren ondorioz gertatutako ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAren webeko sekzio ezberdinen edukian aurki daitezkeen akats formalak edo zenbakizkoak.
ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAk, atal honetan xedatuaren arabera aipatu akatsen berri duen bezain pronto, akatsok zuzentzeko konpromisua hartzen du.

D.- ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAk MERKATARITZAKO KOMUNIKAZIOAK MERKATARITZAKO LEGEZ IDENTIFIKATU BARIK EZ BIDALTZEKO konpromisua hartzen du, Informazio eta Merkataraitza Elektronikoko Elkartearen Zerbitzuei buruzko 34/2002 legean xedatuaren arabera. Ondorio horietarako, merkataritzako komunikaziotzat ez da hartuko ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAren BEZEROEI bidaltzen zaien informazioa, baldin bere helburua bezeroaren eta ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEArean artean dagoen kontratu harremana mantentzea bada, edo bezeroak enpresarekin kontratatuta daukan zerbitzuari dagozkion informazio eta prestakuntza eginkizunak edo antzeko beste jarduera batzuk burutzea bada.

E.- ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAk ez du bere gain hartzen erabiltzaileak webgunera sartzen denean webgune horretan edo bertan dauden informazioen erabileran aplikagarri den arau bat betetzen ez badu,daukan erantzunkizuna.

F.- ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEAk ez du bere gain hartzen webgune honetan eta bertan dauden programetan dauden informazioaren eta materialen erabileratik gertatu diren edo gerta daitezkeen kalteen erantzunkizuna.
Webgunetik webgune honetara, hirugarrenek eskainitako prestazio eta zerbitzuetara erabiltzailea heltzea ahalbidetzen duten loturak (link) eta hipertestua ez dira ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEArena eta ez daude bere kontrolpean; beraz, ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEA ez da egiten horietan dagoen informazioaren eta informazio horrek ekar ditzakeen ondorioen arduradun.

G.- ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEA ez da egiten hirugarren pertsonek bere markaren izenean bere produktuen izenen, merkataritza-izenen eta abarren erabilera ez-legezkoan egin ditzaketenaren erantzule. Ez da egiten, ezta, webgune honetatik hel daitezkeen gainerako webetarako loturen osotasunaren, egiazkotasunaren eta zilegitasunaren erantzule ere.

H.- Azken finean, ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEA weblekuan sarturik dauden zerbitzu, eduki, lotura (link) eta hipertestuen erabileraren arduradun bakarra erabiltzailea bera da.