Gure Maisuak

Dantza Maisuak.

Gure arbasoen milaka urteetako jakinduriaren irakasleak.

Bizkaiko dantzak

Nafarroako dantzak

Gipuzkoako dantzak

Zuberoako dantzak

...eta zihur bateren bat baino gehiago ahaztu dugula; hogeitaka urteak joan dira eta oroimenaren hutsak barkatzeko eskatzen dizkiegu ahaztutakoei.